ෂැන්ටූයි බුල්ඩෝසර් කොටස් සියලුම ශ්‍රේණි විකිණීමට බලා සිටී

කර්මාන්තශාලාව කෙලින්ම විකුණයි, උසස් තත්ත්වයේ සහ හොඳම මිල!

විමසීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු !!

微信图片_20201029100821  微信图片_202010291036501 微信图片_202010291036502


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -29-2020